0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
انفجار
بازی انفجار
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Milan Regner
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Pozarsky
۳
۱
Josef Belovsky
Finished
۱۰:۳۰
Jan Vidourek
۲
۳
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Andrle
۳
۰
Duy Tiep Vu
Finished
۰۰:۰۰
Matous Klimenta
۱
۳
Vaclav Hruska Jr
Finished
۰۰:۰۰
Krystof Lotrek
۳
۱
Petr Valek
Finished
۰۰:۰۰
Duy Tiep Vu
۰
۳
Jakub Vrabec
Finished
۰۰:۳۰
Vaclav Hruska Jr
۱
۳
Zdenek Bilek
Finished
۰۰:۳۰
Ladislav Svanda
۳
۰
Josef Koutnik
Finished
۰۰:۳۰
Petr Valek
۲
۳
Tomas Stempak
Finished
۰۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Matous Klimenta
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Adam
۳
۱
Jan Vidourek
Finished
۰۱:۰۰
Josef Grill
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۱:۰۰
Josef Toth
۲
۳
Krystof Lotrek
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Adam
۳
۰
Jan Vidourek
Finished
۰۱:۳۰
Josef Grill
۳
۲
Duy Tiep Vu
Finished
۰۱:۳۰
Josef Toth
۳
۲
Petr Valek
Finished
۰۱:۳۰
Ladislav Svanda
۳
۰
Josef Koutnik
Finished
۰۲:۰۰
Jakub Vrabec
۳
۲
Tomas Andrle
Finished
۰۲:۰۰
Zdenek Bilek
۳
۰
Eric Maresh
Finished
۰۲:۰۰
Krystof Lotrek
۲
۳
Tomas Stempak
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۲:۳۰
Radim Pavelka
۳
۱
Jan Briska
Finished
۰۲:۳۰
Petr Korp
۱
۳
Vlastimil Pecka
Finished
۰۳:۰۰
Jan Berger
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۳:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Julius Lazar
Finished
۰۳:۳۰
Jan Briska
۰
۳
Robin Pacha
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Jan Berger
Finished
۰۴:۰۰
Radim Pavelka
۳
۲
Petr Korp
Finished
۰۴:۰۰
Robin Pacha
۳
۲
Vlastimil Pecka
Finished
۰۴:۳۰
Julius Lazar
۳
۰
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۳۰
Jan Briska
۳
۲
Petr Korp
Finished
۰۵:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Jan Berger
Finished
۰۵:۰۰
Vlastimil Pecka
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۵:۳۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Petr Korp
۳
۲
Robin Pacha
Finished
۰۶:۰۰
Jan Berger
۱
۳
Julius Lazar
Finished
۰۶:۰۰
Vlastimil Pecka
۲
۳
Jan Briska
Finished
۰۶:۳۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۳۰
Julius Lazar
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۰۰
Robin Pacha
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Julius Lazar
Finished
۰۸:۰۰
Jan Briska
۳
۱
Petr Korp
Finished
۰۸:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Jan Berger
Finished
۰۸:۰۰
Radim Pavelka
۳
۰
Robin Pacha
Finished
۰۸:۳۰
Stanislav Hudec
۲
۳
Fruhauf Michael
Finished
۱۰:۳۰
Jaromir Kanok
۳
۱
Vojtech Konvicka
Finished
۱۰:۳۰
Milan Kolar
۳
۰
Gabriel Vaclav Senior
Finished
۱۰:۳۰
Adam Barbora
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۱۱:۰۰
Alois Kanak
۱
۳
Patrik Matocha
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Nevrtal
۳
۱
Vlastimil Kaisler
Finished
۱۱:۰۰
Kostal Marek
۰
۳
Milan Regner
Finished
۱۱:۰۰
Fruhauf Michael
۰
۰
Tomas Nevrtal
inprogress
۱۱:۳۰
Josef Belovsky
۰
۰
Adam Barbora
inprogress
۱۱:۳۰
Gabriel Vaclav Senior
۰
۰
Kostal Marek
inprogress
۱۱:۳۰
Vojtech Konvicka
۰
۰
Alois Kanak
inprogress
۱۱:۳۰
Jan Jablonovsky
۰
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۲:۰۰
Vlastimil Kaisler
۰
۳
Stanislav Hudec
Finished
۱۲:۰۰
Patrik Matocha
۲
۳
Jaromir Kanok
Finished
۱۲:۰۰
Jaromir Kanok
۱
۳
Alois Kanak
Finished
۱۲:۳۰
Jiri Pozarsky
۱
۳
Adam Barbora
Finished
۱۲:۳۰
Milan Kolar
۳
۰
Kostal Marek
Finished
۱۲:۳۰
Stanislav Hudec
۳
۱
Tomas Nevrtal
Finished
۱۲:۳۰
Fruhauf Michael
۰
۱
Vlastimil Kaisler
inprogress
۱۳:۰۰
Vojtech Konvicka
۱
۰
Patrik Matocha
inprogress
۱۳:۰۰
Gabriel Vaclav Senior
۱
۰
Milan Regner
inprogress
۱۳:۰۰
Josef Belovsky
۰
۱
Jan Jablonovsky
inprogress
۱۳:۰۰
World
TT-CUP
Kovalov Oleksandr
۰
۳
Denis Nemchenko
Finished
۰۹:۵۰
Andrii Baklykov
۳
۰
Molochko Anton
Finished
۱۰:۰۵
Volodymyr Plishylo
۲
۳
Molochko Anton
Finished
۱۱:۰۵
Ivanov Ruslan
۱
۱
Andrey Chermensky
inprogress
۱۱:۲۰
Volodymyr Plishylo
۳
۱
Vladislav Kalugin
Finished
۱۲:۰۵
Kovalchuk Nazarii
۲
۳
Molochko Anton
Finished
۱۲:۳۵
Sergey Akhlamov
۱
۲
Yury Abroskin
inprogress
۱۲:۴۵
Tomas Vorisek
۱
۳
Denis Benes
Finished
۰۰:۲۰
Krystof Prida
۳
۰
Martin Stusek
Finished
۰۰:۵۰
Tomas Vorisek
۳
۰
Krystof Prida
Finished
۰۱:۲۰
Krystof Prida
۳
۰
Martin Stusek
Finished
۰۱:۵۰
Tomas Vorisek
۲
۳
Denis Benes
Finished
۰۲:۲۰
Alekseenko Dmitriy
۳
۰
Andrey Chermensky
Finished
۰۹:۲۰
Oleksandr Brezickyi
۳
۱
Konstantin Makarchuk
Finished
۰۹:۲۵
Serhii Berezynskyi
۱
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۹:۳۰
Igor Kuznetsov
۲
۳
Ilya Yanishevskiy
Finished
۰۹:۵۵
Ilya Semenyuk
۰
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۱۰:۰۰
Vootele Vaher
۳
۰
Aleksandr Sokirjanski
Finished
۱۰:۱۵
Igor Sukovaty
۲
۳
Ivanov Ruslan
Finished
۱۰:۲۰
Igor Maksymchuk
۳
۱
Valery Petukhov
Finished
۱۰:۲۵
Sergiy Balabey
۲
۳
Alexey Lukianov
Finished
۱۰:۲۵
Andrey Kaptanovsky
۰
۳
Roman Rybachuk
Finished
۱۰:۳۰
Kovalchuk Nazarii
۳
۰
Vladislav Kalugin
Finished
۱۰:۳۵
Javier Soria
۰
۳
Miguel Molina
Finished
۱۰:۴۰
Anton Kukeste
۳
۰
Vootele Vaher
Finished
۱۰:۴۵
Alekseenko Dmitriy
۰
۳
Denis Nemchenko
Finished
۱۰:۵۰
Ales Langer
۳
۰
Dlouhy Jiri
Finished
۱۰:۵۰
Oleksandr Brezickyi
۳
۲
Ilya Yanishevskiy
Finished
۱۰:۵۵
Alexander Redkov
۳
۱
Yury Abroskin
Finished
۱۱:۰۰
Andrey Kaptanovsky
۱
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۱۱:۰۰
Urmas Roos
۰
۳
Aleksandr Sokirjanski
Finished
۱۱:۱۵
Hejda Vaclav Sr.
۱
۱
Ales Langer
inprogress
۱۱:۲۰
Alexey Lukianov
۰
۱
Konstantin Makarchuk
inprogress
۱۱:۲۵
Ilya Semenyuk
۰
۰
Roman Rybachuk
inprogress
۱۱:۳۰
Sergey Akhlamov
۳
۲
Valery Petukhov
Finished
۱۱:۳۵
Andrii Baklykov
۳
۲
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۱:۳۵
Urmas Roos
۲
۳
Vootele Vaher
Finished
۱۱:۴۵
Kovalov Oleksandr
۳
۱
Igor Sukovaty
Finished
۱۱:۵۰
Srnka Jan
۳
۱
Dlouhy Jiri
Finished
۱۱:۵۰
Igor Kuznetsov
۲
۳
Sergiy Balabey
Finished
۱۱:۵۵
Andrey Kaptanovsky
۲
۳
Ilya Semenyuk
Finished
۱۲:۰۰
Igor Maksymchuk
۰
۳
Alexander Redkov
Finished
۱۲:۱۰
Anton Kukeste
۳
۱
Aleksandr Sokirjanski
Finished
۱۲:۱۵
Alekseenko Dmitriy
۳
۱
Ivanov Ruslan
Finished
۱۲:۲۰
Srnka Jan
۳
۰
Ales Langer
Finished
۱۲:۲۰
Oleksandr Brezickyi
۳
۲
Alexey Lukianov
Finished
۱۲:۲۵
Roman Rybachuk
۳
۱
Serhii Berezynskyi
Finished
۱۲:۳۰
Urmas Roos
۰
۳
Anton Kukeste
Finished
۱۲:۴۵
Igor Sukovaty
۲
۱
Denis Nemchenko
inprogress
۱۲:۵۰
Sergiy Balabey
۰
۲
Ilya Yanishevskiy
inprogress
۱۲:۵۵
Andrey Kaptanovsky
۰
۱
Roman Rybachuk
inprogress
۱۳:۰۰
Europe
TT Elite Series
Lukasz Jarocki
۱
۳
Petr David
Finished
۰۰:۰۰
Szymon Twardowski
۳
۰
Michal Minda
Finished
۰۰:۱۵
Piotr Chodorski
۰
۳
Przemyslaw Walaszek
Finished
۰۰:۳۰
Szymon Radlo
۳
۰
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۴۵
Makajew Maciej
۳
۱
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۱:۰۰
Lukasz Matlag
۳
۲
Dawid Jendrysik
Finished
۰۱:۱۵
Michal Minda
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۴۵
Sebastian Bak
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۰۰
Szymon Twardowski
۳
۱
Lukasz Matlag
Finished
۰۲:۱۵
Damian Korczak
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۲:۳۵
Szymon Radlo
۳
۱
Dawid Jendrysik
Finished
۰۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Milosz Przybylik
Finished
۰۳:۰۰
Michal Minda
۳
۰
Lukasz Matlag
Finished
۰۳:۱۵
Sebastian Bak
۲
۳
Damian Korczak
Finished
۰۳:۳۰
Szymon Twardowski
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۴۵
Milosz Przybylik
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۰۰
Dawid Jendrysik
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۴:۱۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۴:۳۰
Michal Minda
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۴۵
Damian Korczak
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۰۰
Lukasz Matlag
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۵:۱۵
Sebastian Bak
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۵:۳۰
Szymon Twardowski
۳
۰
Dawid Jendrysik
Finished
۰۵:۴۵
Milosz Przybylik
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۶:۰۰
Damian Korczak
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Sebastian Bak
۰
۳
Milosz Przybylik
Finished
۰۷:۰۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۷:۳۰
Damian Korczak
۰
۳
Milosz Przybylik
Finished
۰۸:۰۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۸:۳۰
Sebastian Bak
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۹:۰۰
Przemyslaw Walaszek
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۰:۰۰
Damian Swierczek
۳
۰
Kleszcz Krzesimir
Finished
۱۰:۱۵
Makajew Maciej
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۳۰
Michal Minda
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۱۰:۴۵
David Palkovsky
۱
۲
Josef Braun
inprogress
۱۱:۰۰
Przemyslaw Walaszek
۰
۰
Makajew Maciej
inprogress
۱۱:۳۰
Jakub Glanowski
۳
۰
Jakub Chojnacki
Finished
۱۱:۴۵
Josef Braun
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۲:۰۰
Michal Minda
۰
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۱۲:۱۵
David Palkovsky
۳
۰
Piotr Chodorski
Finished
۱۲:۳۰
Damian Swierczek
۳
۰
Jakub Chojnacki
Finished
۱۲:۴۵
Makajew Maciej
۱
۱
Arkadiusz Zuk
inprogress
۱۳:۰۰
Ukraine
Ukraine Win Cup
Oleksandr Naida
۲
۳
Vladimir Sorokin
Finished
۰۰:۰۰
Alexey Gutnichenko
۳
۰
Dmitry Zaporozhets
Finished
۰۰:۱۵
Vladimir Boycuk
۲
۳
Yan Krol
Finished
۰۰:۳۰
Sergey Pisklov
۳
۱
Dmitry Zaporozhets
Finished
۰۰:۴۵
Oleksandr Naida
۳
۲
Rodion Pirveli
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Pisklov
۱
۳
Alexey Gutnichenko
Finished
۰۱:۴۵
Rodion Pirveli
۲
۳
Vladimir Sorokin
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Zaporozhets
۱
۳
Alexey Gutnichenko
Finished
۰۳:۱۵
Vitaliy Solovey
۳
۲
Andrey Burdakov
Finished
۰۳:۳۰
Yan Krol
۱
۳
Vladimir Boycuk
Finished
۰۳:۳۰
Dmitry Zaporozhets
۱
۳
Sergey Pisklov
Finished
۰۳:۴۵
Vitaliy Solovey
۳
۰
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۳۰
Alexey Gutnichenko
۱
۳
Sergey Pisklov
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Burdakov
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۵:۳۰
Andrey Burdakov
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۶:۳۰
Sergey Kireev
۱
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۷:۳۰
Sergey Kireev
۱
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۸:۳۰
Maxim Butkov
۰
۳
Igor Akimov
Finished
۰۹:۰۰
Anton Yolkin
۱
۳
Artem Maksimenko
Finished
۰۹:۰۰
Konstantyn Kirsanov
۳
۰
Anton Ryabukhin
Finished
۰۹:۳۰
Anton Yolkin
۰
۳
Anton Ryabukhin
Finished
۱۰:۰۰
Aleksey Goloveshkin
۳
۰
Igor Akimov
Finished
۱۰:۳۰
Konstantyn Kirsanov
۲
۳
Artem Maksimenko
Finished
۱۰:۳۰
Anton Yolkin
۱
۲
Konstantyn Kirsanov
inprogress
۱۱:۰۰
Maxim Butkov
۰
۳
Aleksey Goloveshkin
Finished
۱۱:۰۰
Artem Maksimenko
۰
۳
Anton Yolkin
Finished
۱۲:۰۰
Igor Akimov
۳
۰
Maxim Butkov
Finished
۱۲:۰۰
Anton Ryabukhin
۱
۳
Konstantyn Kirsanov
Finished
۱۲:۳۰
Anton Ryabukhin
۱
۰
Anton Yolkin
inprogress
۱۳:۰۰
Russia
Liga Pro
Viktor Rakhmanovskii
-
-
Artem Tsitselsky
Finished
۰۰:۱۵
Bogdan Grebenyuk
۳
۱
Ivan Soldatov
Finished
۰۰:۴۵
Ilyas Shakirov
۲
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Sergei Ogai
Finished
۰۱:۳۰
Vladislav Chakhur
۲
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۱:۴۵
Vladimir Staroverov
۳
۲
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۱:۴۵
Yurii Merkushin
۳
۰
Nikolay Zhurba
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۰
Ilyas Shakirov
۰
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۲:۴۵
Alexey Vlasov
۱
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Sergei Ogai
Finished
۰۳:۰۰
Roman Astreev
۳
۰
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۳:۱۵
Nikolay Zhurba
۲
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۳:۱۵
Yurii Merkushin
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۴۵
Sergei Ogai
۰
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۰۰
Vasily Shirshov
۳
۱
Ilyas Shakirov
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Bogdanov
۱
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۳۰
Vladislav Chakhur
۱
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Staroverov
۳
۱
Roman Astreev
Finished
۰۴:۴۵
Vasily Shirshov
۰
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۵:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۵:۳۰
Nikolay Zhurba
۰
۳
Ilyas Shakirov
Finished
۰۵:۴۵
Roman Astreev
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۵:۴۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Igor Minchenkov
Finished
۰۹:۱۵
Andrey Orlov
۰
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۳۰
Andrey Pravdnov
۳
۲
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۹:۴۵
Igor Minchenkov
۰
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۱۰:۱۵
Igor Sergeevich
۰
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۳۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۱۰:۴۵
Igor Meteleshko
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۱۰:۴۵
Roman Zelenskii
۲
۱
Andrey Pravdnov
inprogress
۱۱:۱۵
Igor Minchenkov
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۱:۴۵
Andrey Pravdnov
-
-
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۲:۴۵
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Igor Meteleshko
Finished
۱۲:۴۵
Nikolay Zhurba
۰
۰
Daniil Mikheev
inprogress
۱۳:۰۰
Germany
Challenger Ochsenhausen
Florian Bluhm
۳
۰
Myshaal Sabhi
Finished
۰۰:۲۰
Kirill Fadeev
۰
۳
Carlos Ishida
Finished
۱۱:۰۰
Huzjak Josip
-
-
Michael Engelhardt
بازی شروع نشده است
۱۱:۴۰
Samuel Amann
۰
۳
Myshaal Sabhi
Finished
۱۲:۲۰
Amirreza Abbasi
۱
۰
Michael Engelhardt
inprogress
۱۳:۰۰
Armenia
Armenia ITT CUP
Hrayr Soghomonyan
۲
۳
Armen Darbinyan
Finished
۰۱:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۲:۱۰
Hrayr Soghomonyan
۳
۱
Andranik Sahakyan
Finished
۰۲:۳۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۲:۵۰
Hrayr Soghomonyan
۳
۲
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۳:۳۰
Hrayr Soghomonyan
۰
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۴:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Armen Darbinyan
Finished
۰۶:۳۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Andranik Sahakyan
Finished
۰۶:۵۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Hrayr Soghomonyan
Finished
۰۷:۱۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۷:۵۰
Andranik Sahakyan
۳
۱
Hrayr Soghomonyan
Finished
۰۸:۱۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۲
Armen Darbinyan
Finished
۰۸:۳۰
Mkrdij Sounboulian
۰
۳
Hrayr Soghomonyan
Finished
۰۹:۱۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۰:۳۰
Avet Vasilyan
۳
۱
Ernest Apriyan
Finished
۱۱:۱۰
Gevorg Abrahamyan
۱
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۲:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Ernest Apriyan
Finished
۱۲:۵۰
Czech Republic
TT Star Series
Tomas Beran
۰
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۰:۳۰
Martin Olejnik
۳
۲
David Prusa
Finished
۱۱:۰۵
Jakub Seibert
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۱:۴۰
Tomas Beran
۱
۲
David Prusa
inprogress
۱۲:۴۵
World
TT Trophy
Janos Kaiser
۲
۳
Sebestyen Kovacs
Finished
۱۰:۳۰
Balazs Kovari
۳
۰
Daniel Lung
Finished
۱۰:۴۵
Tamas Lakatos
۲
۲
Laszlo Magyar
inprogress
۱۱:۰۰
Levente Both
۰
۳
Imre Bak
Finished
۱۱:۱۵
Norbert Bedo
۰
۳
Gabor Jakab
Finished
۱۱:۴۵
Laszlo Magyar
۰
۳
Janos Kaiser
Finished
۱۲:۰۰
Imre Bak
۱
۳
Balazs Kovari
Finished
۱۲:۱۵
Dillon Adrian
۰
۳
Sebestyen Kovacs
Finished
۱۲:۳۰
Gabor Jakab
۱
۳
Daniel Lung
Finished
۱۲:۴۵
Norbert Bedo
-
-
Levente Both
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید